Stacks Image 354
Stacks Image 357
Stacks Image 360
Stacks Image 363
Stacks Image 366

Stacks Image 385Η ιστοσελίδα μας, προβάλλοντας το χαρακτήρα του δημόσιου ελληνικού σχολείου, επιχειρεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό δίκτυο εκπαίδευσης κι επικοινωνίας, ένα χώρο έκφρασης
περισσότερο ελκυστικό κι αποτελεσματικό, προς όφελος της σχολικής κοινότητας.


Stacks Image 37

newani2 Οδηγίες καταχώρησης αποτελέσματος στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr
Σχολική κάρτα COVID-19

newani2 Ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια self test & rapid testΔείτε ενδεικτικές δραστηριότητες προηγούμενων ετών:του Ιωάννη Φίλη:
Δείτε το Ηλεκτρονικό Βιβλίο των μαθητών ΖΕΠ …
εδώ(Της κ. Μαγδαλένα Καβαδία Α2)
Για Εγγραφή-μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

πατήστε
εδώ

Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Webex - Νίκος Καλύβας πατήστε…
εδώ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
9050948Για Εγγραφή-παρακολούθηση e-τάξη…πατήστε εδώ

Δείτε και εκτυπώστε τις πληρωτέες αποδοχές του μηνός. Πατήστε ... εδώ

Φόρμα παραλαβής ατομικού δελτίου κατάταξης υπαλλήλου. Πατήστε ...
εδώStacks Image 370
Stacks Image 373
Stacks Image 376
Stacks Image 379
Stacks Image 382