Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18
Stacks Image 21
Stacks Image 24

Stacks Image 29Η ιστοσελίδα μας, προβάλλοντας το χαρακτήρα του δημόσιου ελληνικού σχολείου, επιχειρεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό δίκτυο εκπαίδευσης κι επικοινωνίας, ένα χώρο έκφρασης
περισσότερο ελκυστικό κι αποτελεσματικό, προς όφελος της σχολικής κοινότητας.


Stacks Image 37

new
Από τον εκπ/κό Στάθη Γιαννακίδη (Πληροφορκής)
Για τους εκπαιδευτικούς:
Βίντεο σχετικά με τη δημιουργία ασκήσεων στο e-class και τις διαφορές ανάμεσα σε e-class και e-lesson και ανάμεσα στο εργαλείο Ασκήσεις και Εργασίες.
Πατήστε …
εδώΤο ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας
από τον εκπ
/κό Γρηγόρη Σμπόνια (Γυμναστή)

Διαδραστική εξερεύνηση σε ψηφιακό περιβάλλον, που παρουσιάζει σε ελεύθερη απόδοση το ιερό της αρχαίας Ολυμπίας, όπως θα ήταν κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η γνωριμία των μαθητών με τον χώρο τέλεσης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, τις συνθήκες προετοιμασίας των αθλητών, την ποικιλία των αθλημάτων, καθώς και τη συμβολική, τιμητική βράβευση των νικητών με ένα απλό κλαδί αγριελιάς.Στους μαθητές δίνονται εναύσματα, ώστε να αντιληφθούν το νόημα που είχαν οι Αγώνες για τους αρχαίους Έλληνες και να κατανοήσουν την αξία της προσπάθειας και της συμμετοχής. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει, επίσης, ασκήσεις με θέμα τα αγωνίσματα του πεντάθλου και το έπαθλο των Ολυμπιονικών. Πατήστε… εδώΕκπαίδευση από απόσταση

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις έκτακτες συνθήκες που περνά η χώρα μας.

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 9050948

Σας ενημερώνουμε ότι στην πλατφορμα Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (e-τάξη) οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν αναρτήσει υλικό & φύλλα εργασίας.Αγαπητοί γονείς,

για να έχει τη δυνατότητα το παιδί σας να συμμετάσχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να μεριμνήσετε για την εγγραφή του  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στη διεύθυνση  (
https://register.sch.gr/students/ ).

Με τους κωδικούς αυτούς θα μπορέσετε στη συνέχεια να συνδεθείτε στην ψηφιακή τάξη που θα δημιουργήσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Σχετικό link από την αντίστοιχη ψηφιακή τάξη θα σας σταλεί όταν δημιουργηθούν οι ψηφιακές τάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε …
εδώ.Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών μας να στείλουν το e-mail τους στο mail του 48ου Δημοτικού Σχολείου: mail@48dim-athin.att.sch.gr, για να τα συλλέξουμε, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, εφόσον χρειαστεί ή παραταθεί η αναστολή λειτουργίας των Σχολείων.

Η συλλογή των e-mail ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

    Tα e-mail συγκαταλέγονται στα προσωπικά δεδομένα, θεωρούνται μη ανακοινώσιμα σε τρίτα πρόσωπα και διαχειρίζονται μόνο από τη Διεύθυνση του Σχολείου.Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις έκτακτες συνθήκες που περνά η χώρα μας. Πατήστε … εδώ
Δείτε ενδεικτικές δραστηριότητες προηγούμενων ετών:Δείτε και εκτυπώστε τις πληρωτέες αποδοχές του μηνός. Πατήστε ... εδώ

Φόρμα παραλαβής ατομικού δελτίου κατάταξης υπαλλήλου. Πατήστε ...
εδώStacks Image 70
Stacks Image 73
Stacks Image 76
Stacks Image 79
Stacks Image 82