Stacks Image 12
Stacks Image 15
Stacks Image 18
Stacks Image 21
Stacks Image 24

Stacks Image 29Η ιστοσελίδα μας, προβάλλοντας το χαρακτήρα του δημόσιου ελληνικού σχολείου, επιχειρεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό δίκτυο εκπαίδευσης κι επικοινωνίας, ένα χώρο έκφρασης
περισσότερο ελκυστικό κι αποτελεσματικό, προς όφελος της σχολικής κοινότητας.


Stacks Image 37newani2 Δείτε το αφιέρωμα στους Τρεις Ιεράρχες
newsmall2-3 (Της κ. Αντωνέλου Ρεγγίνα-Άννας ΠΕ23)
Δείτε τον ρόλο και τα καθήκοντα του Σχολικού Ψυχολόγου…πατήστε εδώ(Της κ. Μαγδαλένα Καβαδία Α2)
Για Εγγραφή-μαθητή/τριας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

πατήστε
εδώ

Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Webex - Νίκος Καλύβας πατήστε…
εδώ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
9050948Για Εγγραφή-παρακολούθηση e-τάξη…πατήστε εδώΔείτε ενδεικτικές δραστηριότητες προηγούμενων ετών:
Δείτε και εκτυπώστε τις πληρωτέες αποδοχές του μηνός. Πατήστε ... εδώ

Φόρμα παραλαβής ατομικού δελτίου κατάταξης υπαλλήλου. Πατήστε ...
εδώStacks Image 70
Stacks Image 73
Stacks Image 76
Stacks Image 79
Stacks Image 82